Rode broeckstraat 126
9600 Ronse
-
Muinkkaai 42
9000 Gent

t 0485 49 75 50
info@murmuur.eu
www.murmuur.eu

m u r m u u r gaat graag om met complexere ontwerpopdrachten en wil doordachte ge- bouwen en plaatsen maken. Gebouwen met een uitgekiemd, op maat gemaakt ontwerp, gevoelig ingepast in hun omgeving. Gebouwen die ver van schreeuwerig willen zijn, maar eerder fluisterend (murmurer) een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid.

Ons bureau is nog jong, maar aan onze kennis en ervaring is reeds langer opgebouwd. Als oud-medewerkers van Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee architecten, leerden we het vak in vooraanstaande bureaus waar we doorgroeiden tot projectleiders van diverse projecten, zowel klein- als grootschalig.

Ons ontwerpproces begint met goed luisteren naar de bouwheer en het maken van een  nauwkeurige analyse van plek, programma, typologie, noden en wensen …. Het vervolg van het proces is een continue wisselwerking tussen ontwerpers, adviseurs en de bouwheer, waarin we zo gefundeerd mogelijk de meest gepaste keuzes trachten te maken. Hierbij wordt, naast het ontwerp en zijn technische kant, in elke fase het budget en de timing nauwlettend opgevolgd.

We beseffen dat we moeten bouwen op een manier die het beste voorheeft met de wereld en zetten voluit in op het maken van duurzame en ecologische gebouwen en omgevingen.


vennoten
Tinne Verwerft, ir. architect (cv)
Pieter Vanderhoydonck, ir.architect (cv)
Koen Van Delsen, bio-ingenieur (cv)

medewerkers
Sharon Bauwens, architect
Sara Vandelanotte, ir. architect
Silke Van Damme, architect
Stephanie D'hondt, architect
Charlot Muller, architect
Aurike Quintelier, architect
Hannah Bohez, ir. architect
Peter Hendrickx, ir. architect
Emanuel Verstraete, architect
Dries Dauwe, architect
Viktor Coessens, ir. architect

oud medewerkers
Gosia Malgorzata
Wim Defraeye
Marieke Rombout
Lennert Dejonghe
Jelmer Daelman
Natalie Lobbens

 

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten