Sample photo Sample photo Sample photo

pedico | renovatie & verbouwing van een voormalige dekenij en uitbreiding tot schoenenwinkel

De oude Dekenij van Geel wordt behouden en in ere hersteld, de kamerstructuur blijft er bewaard. Achteraan sluit een nieuwbouw aan op het historisch waardevolle pand.
Een royale en halfopen binnentuin schept afstand tussen de dekenij en de nieuwbouw die samen een grote schoenwinkel huisvesten.
Vanaf die eerste binnentuin kijk je op bepaalde standpunten doorheen het nieuwe ‘halle-vormige’ volume tot aan het park in het  binnengebied. De openheid tot in de nok van de hal versterkt dit.
De uitsnijdingen van diverse types binnentuinen rafelen het nieuwe gebouw uit elkaar in kleinere componenten. De patio’s maken het gebouw groen en open, en vormen zo de voorzet tot een groen en open binnengebied. De dakenstructuur van de nieuwe gebouwen, borduurt verder op de cascade van hellende daken van zowel de Dekenij als haar bijgebouwen. Enerzijds zorgt deze volumetrie ervoor dat het gebouw aansluiting vindt bij het historische erfgoed en zijn meerledige architectuur. Anderzijds zorgt de schakering van dakvlakken voor een inpassing op schaal van het kleinstedelijke weefsel.
De daken van de nieuwe bouwvolumes zijn groendaken waarop grassen en bloemen groeien. Dit versterkt het groene karakter en geeft een zekere vriendelijkheid aan de gebouwen. Het project ondersteunt zo in zijn materiaalgebruik de overgang tussen het dens bebouwde stadsweefsel en het groenere binnengebied.
Alle meubilair werd mee met het gebouw door ons ontworpen. De tekeningen op het kindermeubel zijn van de hand van illustratrice Sabien Clement.

credits

bouwjaar : 2010-2014
team : ism. Robbrecht en Daem architecten  - aide, steven van besien : stabiliteit  -  HPEngineering : technieken  - Sabien Clement : kindermeubel
fotografie : filip dujardin

< terug