Sample photo Sample photo Sample photo

schrijnwerkerij | verbouwing met toevoeging van een nieuwe loods voor schrijnwerkerij Verwerft

De site bestaat uit één grote baksteenloods met een smallere betonsteen loods oostelijk ertegenaan gebouwd. Aangevuld met lage bijgebouwen op het westen en een sterk verouderd kantoorblok aan de straatzijde. Deze verloederde industriële site zal na langdurige leegstand plaats gaan bieden aan de ateliers van schrijnwerkerij Verwerft.

De grootste loods reikt tot de noordelijke perceelsgrens, en reikt zo tot aan het Albertkanaal. Deze loods blijft bewaard en wordt gerenoveerd. Geen evidente keuze voor een industriegebouw. Budget speelt een cruciale rol hier, elke financiële beslissing gaat over zoveel m2’s. Industriebouwers zijn niet toegespitst op verbouwen maar verkiezen allen totale sloop en nieuwbouw. De bouwheer apprecieert echter de charme van baksteenloods met fijne stalen spanten dakstructuur. De betonsteenloods wordt grotendeels herbouwd. In laatste instantie wordt besloten het verouderde kantoorblok toch niet te slopen, maar te ontmantelen en de schil te herstellen i.f.v. een latere verdere invulling. Echter de nieuwe kantoren en toonzaal zullen zich naar de kanaalzijde richten en niet naar de drukkere steenweg.

In de baksteenhal komen vanaf de straatzijde gekeken eerst de houtopslag en vervolgens de machinehal. Verder planten we in de loods een nieuw kantoorgebouw in. Tussen de kopgevel aan het kanaal en dit houten volume houden we ruimte voor een grote tuin binnen de contouren van de loods.
We openen de gevel langs het Albertkanaal: de bestaande, eerder kleine rechthoekige openingen, worden wat vergroot en aangevuld met openingen op +1. Deze overdekte tuin met zicht op het kanaal is een waardige ontvangstplaats voor klanten, maar is eveneens een plaats waar projecten overdekt kunnen worden opgesteld, waar meer hout-opslag in tussenklimaat zou kunnen enzovoort.

Het nieuwe kantoorvolume is een compacte doos in houtbouw die een plaats krijgt onder het dak van de grootste loods. Ze kijkt uit doorheen de overdekte tuin naar het kanaal.

De naastliggende smallere loods krijgt een nieuw dakgebinte in gelamelleerd hout. De gevel wordt bekleed met materialen met een typisch industrieel karakter zoals geprofileerde metaalplaten. Dit is de montageruimte of de plaats waar de schrijnwerkers voornamelijk aan het werk zijn en de interieurs worden gemonteerd. Zij kijken via een beglaasde noordgevel richting het kanaal. Deze gevel wordt eveneens achteruit getrokken van de perceelsgrens, om een strook groen vrij te maken langs de kanaalzijde. Hier zal een kwaliteitsvolle tuin worden ingericht die dienst doet als lunchplek voor werknemers en als buitenvergaderplek.

Ook het voormalige kantoorgebouw, dat de voorgevel vormt langs de Lierseweg, blijft behouden. Binnenin wordt het gebouw ontmanteld, het gelijkvloerse niveau zal dienst doen als uitbreidingszone van de machinezaal en ambachtenatelier. De bovenliggende verdiepingen kunnen plaats bieden voor leslokalen en ruimtes voor workshops…

inplantingsplan

plan niveau 0

plan niveau 1

noordgevel

snede

credits

ligging : herentals
fase : opgeleverd
periode : 2019-2021

team : ontwerp ism. jan verwerft schrijnwerkerij nv
fotografie : michiel de cleene  -  m u r m u u r  architecten

< terug