Sample photo Sample photo Sample photo

botaniek | groene ontmoetingsruimte, hefboom voor de wijk

Het project ‘botaniek’ is een groene, openbare ontmoetingsruimte voor de buurt. Het project is  een sociaal hefboomproject voor de wijk en zet in op de broodnodige vergroening en open ruimte. De stad ziet deze plaats als een katalysator om nieuw leven in deze wijk te brengen.

Een bestaand gebouw waarin de sociale dienst en de dienst inburgering zich groeperen, vormt de achtergrond van het nieuwe plein.  De luifels die de entree tot deze gebouwen beklemtonen, maken deel uit van het ontwerp. 

Het plein ontsluit, als een laagdrempelig onthaal de lokalen van deze diensten, evenals hun bijhorende ateliers.  Het plein is de voorkamer voor het gebouw waar veel mensen in- en uit lopen.

Maar meer dan voorkamer moest het plein een plek zijn voor allerlei bruisende initiatieven vanuit de sociale diensten en vanuit de buurtwerking. Tegelijk kan de wijk een groene oase gebruiken, met ruimte voor rust en ontmoeting in een meer individuele beleving.

Het was de kunst om zichtbaarheid en geborgenheid, drukke en rustige activiteiten, groene en verharde zones, rustplekken en circulatielijnen, klein- en grootschalige activiteiten naast elkaar mogelijk te maken zonder dat ze elkaar ontkrachten of tegenwerken.

credits

bouwjaar : 2018 
team: De Roover Structureel Ontwerp en BAST Architects & Engineers
fotografie : m u r m u u r architecten

 

< terug