Sample photo Sample photo Sample photo

OLVC | reorganisatie van middelbare school van 3 naar 2 campussen,
met nieuwbouw voor 500 leerlingen en aanpassing bestaande infrastructuur

 
 
 
 
 

Naast de renovatie van de bestaande klassenvleugel voorzien we, op de site van de huidige campus, een klassenvleugel en een sporthal met aansluitend nieuwe refter.
Bij dit project wordt gefocust op een duurzaam ontwerp. Er wordt van bij het schetsontwerp rekening gehouden met het principe van circulair bouwen. Voor de bestaande klassenvleugels betekent dit het hergebruiken van de bestaande structuur, voor de nieuwbouw wordt de focus gelegd op modulariteit.
Gezien de evoluerende context van een schoolgebouw, kiezen we voor een robuuste structuur die een lange levensduur garandeert en meerdere invullingen toelaat. Dankzij de lichte wanden kan het gebouw in de toekomst meegroeien met de noden van het moment. De volledige nieuwe klassenvleugel is ontworpen op een grid van 3 meter. Dit grid zorgt voor een helder grondplan, dat eenvoudig te bouwen is maar veelzijdig kan ingevuld worden.
Bij de nieuwe sporthal met bijhorende refter wordt tevens ingezet op polyvalent gebruik: beiden adresseren zich naar de straat toe en worden zo georganiseerd dat de ruimtes ook buiten de schooluren kunnen benut worden.
Tijdens de schooluren fungeert deze refter als ontmoetingshub voor de school.
De nieuwe klassenvleugel planten we haaks in op de bestaande, om inkijk bij de buren tegen te gaan. Dankzij deze beweging blijft de groene open ruimte intact en omarmt de gehele campus de speelplaats.

 
 
 
 
 

credits

bouwjaar : 2018 - ...
team : murmuur architecten ism AiT architecten  -  BM Engineering : stabiliteit en technieken
fotografie : m u r m u u r architecten

 
< terug