Sample photo Sample photo Sample photo
oud postgebouw en gerechtshof | mix van wonen, werken & handel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murmuur (ism Knap architecten) en Proland werken samen voor dit project op de Grote Markt in Ronse. Het gaat om een historisch pand aan de marktzijde, het oude Postgebouw en het naastgelegen oude Vredegerecht. Tussen beide panden in loopt in de bestaande situatie een nauwe onderdoorgang/passage naar de parallelstraat achter de Markt: de Oude Vesten. Beide gebouwen ontwikkelden zich historisch langs dit pad.

Na intensief onderzoek en rekenwerk door de architecten, wordt beslist beide gebouwen aan de marktzijde niet te slopen. Het postgebouw is geen bijzonder monument, maar heeft toch enige allure. Het is opgetrokken als universele grid-structuur van betonkolommen, wat een herbruik hier kon ondersteunen. Het kopgebouw aan de Oude Vesten, met bijzondere betongevel, wordt eveneens behouden en krijgt een extra verdieping waarin de bestaande gevel-ritmiek zich doorzet als loggia. Tussenliggende gebouwdelen die minder geschikt zijn, worden gesloopt, in deze zone komt de ondergrondse parking. Dit vergt wat puzzelwerk op niv.-1 ten voordele van het circulaire basis-principe nl. het maximaal en zinvol hergebruik van wat op de site aanwezig is.

In het ontwerp wordt de passage Grote Markt-Oude Vesten verbreed en ingezet als ruggengraat van het project. Door het hertekenen van dit oude pad ontstaat een zichtas op het traject van de Sint-Martinus-kerk tot het Stadhuis aan de overzijde van de Markt. De nauwe historische verbinding wordt een straatje op maat van de zachte weggebruiker, een trage weg die zicht biedt op de etalages van de werk-en handelspanden langs de as. De zicht-as kent een verschuiving die in het hart van het bouwblok samenkomt in een kleinschalig rechthoekig pleintje.

Het programma is een mix van wonen en werken/handel. Proland organiseerde een bevraging van de Ronsenaar naar mogelijke invullingen of noden in Ronse. Daaruit kwamen enkele interessante functies naar voren, zoals oa. een fietsen-herstelatelier met winkel, een kleinschalige horeca-functie, ... Op de verdiepingen komen diverse maten en types woningen en aan de kant van de Oude Vesten wordt ook op het gelijkvloers wonen toegevoegd. Daar wordt de vloerpas met ca. 60cm opgehoffen ten opzichte van het straatje, zodat privacy in de voortuinen en leefruimtes van deze woningen evident is.

De voortuintjes brengen groen zowel in de passage als in de straat. Verder laat een groene strook tegenaan de gevels toe dat de plint kan vergroenen met klimplanten, maar ook een struik- en kruidachtige vegetatie de straat verlevendigt. Op strategische plaatsen wordt een boom geplant, met zitbanken als punten van rust en ontmoeting in de binnenstraat.
De route legt eveneens een verbinding tussen de diverse tonaliteit in de materialen van de stad. De kant van de Grote Markt kent een bleek materiaalgebruik, natuursteen en pleisterwerk. De zijde van de Oude Vesten biedt een blik op een stuk stad in een rood bakstenen-palet. De rode Sint-Martinuskerk, de rijwoningen, en zelfs de bestrating in rode kleiklinkers vormen een eenheid dankzij dit warm kleurpalet en de kleinschalige materialen.

Het nieuwe straatje brengt het rode palet tot vlakbij de Grote Markt in beeld. De bovenste verdiepingen en daken krijgen eenzelfde materialiteit die een zacht contrast stelt met de onderste bouwlagen. Een zachtgroen materiaal nog verder in onderzoek: bv. een krabpleister, gebeitste houten latjes,... De materialen worden afgetoetst in Totem om de milieuscore na te gaan. Alle platte daken zijn groendaken.

 
 
 

credits

bouwjaar : 2021 - ...
team : murmuur architecten ism knap architecten & proland -  BM Engineering : stabiliteit en technieken
fotografie : m u r m u u r architecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< terug