Sample photo Sample photo Sample photo

de weverij | masterplan voor reconversie van een voormalige textielfabriek tot ambachtenateliers en woningen

Het project krijgt de naam ‘the BE factory’ en wil een verzamelpunt worden voor kennis rond bio ecologisch bouwen en leven in België.
Hierbij is het de bedoeling om de gebouwen aan de Ninovestraat, incl weefzaal en smidse te restaureren en in te vullen met kleinschalige ateliers voor ambachten, workshopruimtes, materialen bibliotheek, enz…

Achteraan op de site wordt dit programma aangevuld met een woningbouwproject rond een groene binnentuin. Wagenhuis, ketelhuis, ververij en papruimte worden gerenoveerd en omgevormd tot woningen. De bestaande vervallen concierge woning wordt vervangen door een nieuwbouw, in de geest van de bestaande gebouwen. Binnen de bio ecologische bouwprincipes zouden we hier graag met groendaken werken.

De voormalige machine kamer wordt opnieuw het hart van de site, het zenuwcentrum van duurzame technieken, energie en waterbeheer.
We voorzien hier architecturaal de mogelijkheid om het afgebrande hellend dak te vervangen door een extra verdiep om dit centrum te markeren en versterken.

De site wordt autoluw ontworpen en ontsloten via een fietsers / voetgangersas van aan de oude metalen poort aan de straat tot over de molenbeek in de beekstraat.
Toegang voor laden en lossen zal voorzien worden via de Gebroeders Dopchiestraat. Hier wordt ook voldoende parking voorzien voor bewoners en bezoekers.

credits

bouwjaar : 2016 - ... 
team : ism. bert michels - architect
 

< terug