Sample photo Sample photo Sample photo

botaniek | groene ontmoetingsruimte, hefboom voor de wijk

Bij het project ‘botaniek’ geloofden we sterk in de kracht van een toegankelijke en groene openbare ontmoetingsruimte voor de buurt. Dit was een grote leemte in de wijk en is een van de sterkste katalysatoren om een buurt tot leven te brengen.
Hierbij was het de kunst om zichtbaarheid en geborgenheid, drukke en rustige activiteiten, groene  en verharde zones, rustplekken en circulatiezones, klein- en grootschalige activiteiten naast elkaar mogelijk te maken zonder dat ze elkaar ontkrachten of tegenwerken.
We wilden van deze ruimte een plek maken met plaats voor allerlei sociale initiatieven vanuit de buurt en de diensten en tegelijkertijd ook zelf al inspireerd tot bepaald gebruik zoals geborgen leesplek, een gezellige open plek voor ochtendlijke koffiemomenten, buurtfeesten, plantenmarktjes, optredens of outdoor workshops.

Het plein is een aantrekkelijk en goed bereikbaar laagdrempelig onthaal voor heel wat sociale en inburgeringsdiensten en bovenliggende atelier ruimtes.

credits

bouwjaar : 2018 
fotografie : m u r m u u r architecten

 

< terug