Sample photo Sample photo Sample photo

botaniek | groene ontmoetingsruimte, hefboom voor de wijk

Bij het project ‘botaniek’ is een groene openbare ontmoetingsruimte voor de buurt. Dit was een grote leemte in de wijk en is een van de sterkste katalysatoren om de buurt tot leven te brengen.
Hierbij was het de kunst om zichtbaarheid en geborgenheid, drukke en rustige activiteiten, groene  en verharde zones, rustplekken en circulatiezones, klein- en grootschalige activiteiten naast elkaar mogelijk te maken zonder dat ze elkaar ontkrachten of tegenwerken.

We wilden van deze ruimte een plek maken met plaats voor allerlei sociale initiatieven vanuit de buurt en de diensten en tegelijkertijd  zelf ruimte biedt aan geborgen leesplekken, ochtendlijke koffiemomenten, buurtfeesten, plantenmarktjes, optredens, outdoor workshops,...

Het plein ontsluit, als een laagdrempelig onthaal, de lokalen van de sociale diensten en de dienst Inburgering van de stad Ronse en een aantal ateliers die daarbij horen. Het is tevens de plek voor sociale initiatieven vanuit de diensten en vanuit de buurtwerking.

credits

bouwjaar : 2018 
team: De Roover Structureel Ontwerp en BAST Architects & Engineers
fotografie : m u r m u u r architecten

 

< terug